3.4.2022 | Monomoy vs. Northbridge | Playoffs | Girls Varsity2.21.2022 | BMR vs. Northbridge | Playoffs2.8.2022 | Weston vs. Northbridge | Girls Varsity12.23.2021 Uxbridge vs. Northbridge | Girls Varsity